Emotie

Emoties spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Ze helpen ons om situaties te begrijpen, keuzes te maken en met anderen te communiceren. Emoties zijn biologische reacties die ontstaan in de hersenen als reactie op bepaalde prikkels. Deze prikkels kunnen zowel intern als extern zijn, zoals gedachten, gebeurtenissen, of interacties met anderen.

Basisemoties

Wat zijn emoties

Emoties zijn psychologische reacties die ontstaan als gevolg van bepaalde gebeurtenissen, situaties of gedachten. Ze uit zich in lichamelijke en mentale reacties, zoals veranderingen in hartslag, ademhaling en gezichtsuitdrukkingen. Emoties kunnen variëren van vreugde en liefde tot verdriet en angst. Ze spelen een belangrijke rol in hoe we ons gedragen en reageren op de wereld om ons heen.

Basisemoties

Basisemoties zijn fundamentele menselijke emoties die als universeel worden beschouwd en die ons gedrag en reacties op verschillende situaties beïnvloeden.

Deze basisemoties vormen de basis voor complexere emoties en gevoelens en spelen een belangrijke rol in hoe we de wereld om ons heen ervaren en erop reageren. Het is belangrijk om onze emoties te herkennen en te begrijpen, zodat we er op een gezonde en constructieve manier mee kunnen omgaan.

Welke basisemoties zijn er

Het wiel van emotie van Gloria Willcox kent 6 basis emoties namelijk;

Bang

Boos

Blij

Verdrietig

Krachtig

Gewoon

 

Wiel van emotie

Wat is het wiel van emotie

Er zijn 2 soorten wielen van emotie. 

Een ervan is ontwikkeld door Robert Plutchik en beschrijft acht basisemoties en de onderlinge relaties tussen deze emoties. De basisemoties zijn blijdschap, verdriet, angst, verrassing, walging, woede, verachting en acceptatie. 

 

Het tweede wiel van Gloria Willcox gaat uit van 6 basisemoties. Deze is makkelijker in opzet en heeft veel emoties die zich verbinden aan de basisemoties.

 

Door het gebruik van deze wielen kunnen we beter inzicht krijgen in onze emoties en leren om ze op een gezonde manier te uiten en te reguleren.

Klachten

Welke klachten kunnen ontstaan bij emoties

1. Emotionele overbelasting: Wanneer je constant met intense emoties te maken hebt, kan dit leiden tot emotionele uitputting en overbelasting.

2. Emotieregulatieproblemen: Wanneer je moeite hebt met het reguleren van jouw emoties, waardoor je moeite hebt om jouw emoties onder controle te houden en gepast te reageren in verschillende situaties.

3. Emotionele uitbarstingen: Het kan moeilijk zijn om emoties op een gezonde manier te uiten, dit kan leiden tot emotionele uitbarstingen en ongecontroleerde emoties.

4. Emotionele onderdrukking: Wanneer je emoties onderdrukt of  verbergt, dit kan leiden tot onderliggende spanningen en problemen met het uiten van emotionele behoeften.

5. Emotionele detachering: Wanneer je moeite hebt om je emotioneel te verbinden met anderen of om jouw emoties te erkennen en te uiten, dit kan leiden tot problemen in relaties en het vermijden van emotionele intimiteit.

6. Emotionele dysregulatie: Dit verwijst naar een gebrek aan evenwicht en controle over jouw emoties, dit kan leiden tot stemmingswisselingen, emotionele instabiliteit en impulsief gedrag.

Wat kun je zelf doen

Tegen bovenstaande problemen kunnen verschillende technieken en strategieën helpen, zoals:

1. Zelfzorg: Neem regelmatig de tijd voor jezelf om te ontspannen en tot rust te komen. Doe activiteiten die je stress verminderen, zoals meditatie, yoga, wandelen of lezen.

2. Emotieregulatie technieken: Oefen met technieken zoals diepe ademhaling, mindfulness en positieve zelfspraak om je emoties te reguleren en te leren omgaan met moeilijke situaties.

3. Communicatie: Leer effectief en assertief te communiceren over je gevoelens en behoeften, zodat je kunt voorkomen dat je emoties zich opstapelen en leiden tot uitbarstingen.

4. Emotionele expressie: Neem de tijd om je emoties te erkennen en uit te drukken op een gezonde en constructieve manier, bijvoorbeeld door te praten met een vriend of therapeut, te schrijven in een dagboek of creatieve uitingen zoals kunst of muziek.

5. Emotionele verbinding: Werk aan het opbouwen van emotionele verbindingen met anderen door open te communiceren, empathie te tonen en actief te luisteren naar de emoties van anderen.

6. Therapie: Als de emotieregulatieproblemen ernstig zijn, kan therapie zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of dialectische gedragstherapie (DGT) nuttig zijn om te leren omgaan met emotionele dysregulatie en het ontwikkelen van gezonde coping-strategieën.

Waar kan Praktijk Libra je bij ondersteunen

Praktijk Libra kan jou bij al deze problemen helpen, door jou te leren hoe je emoties kunt herkennen, begrijpen en reguleren.

Dit wordt door middel van gesprekstherapie, hypnotherapie en verschillende technieken gedaan zodat jij inzichten krijgt om gezonde coping mechanismen te ontwikkelen, jou emotionele reacties leert te beheersen en negatieve emotiepatronen kan doorbreken.

 

Daarnaast kan coaching en hypnotherapie ook helpen bij het verwerken van onderliggende emoties en trauma's die kunnen bijdragen aan deze emotionele problemen. Je leert om op een gezonde manier met jouw emoties om te gaan en positieve veranderingen in je emotionele welzijn te bewerkstelligen.

Emotie en behoeften lijst

Positieve emotie

Ademloos
Alert
Avontuurlijk
Behaaglijk
Betrokken
Bevredigd
Bezield
Bezorgd
Blij
Bruisend
Dankbaar
Dolblij
Energiek
Enthousiast
Erkentelijk
Euforisch
Extatisch
Geamuseerd
Geïnspireerd
Geïntrigeerd
Gelukkig
Gelukzalig
Geprikkeld
Geraakt
Gestimuleerd
Gevoelig
Geweldig
Glorieus
Heerlijk
Hoopvol
Intens
Jolig
Kalm
Klaarwakker
Levendig
Liefdevol
Lyrisch
Nieuwsgierig
Onbekommerd
Onbezorgd
Onstuimig
Ontroerd
Ontspannen

Open
Opgelucht
Opgetogen
Opgewekt
Optimistisch
Overweldigd
Prettig
Rustig
Sereen
Sprankelend
Stil
Stralend
Teder
Tevreden
Toegenegen
Trots
Uitgelaten
Veilig
Verbaasd
Verbluft
Verfrist
Vurig
Verlangend
Verrukt
Versterkt
Vertrouwd
Vervuld
Verwachtingsvol
Verwonderd
Voldaan
Vredig
Vreugdevol
Vriendelijk
Vrolijk
Vrij
Warm
Zacht
Zachtmoedig
Zalig
Zelfverzekerd
Zelfvoldaan
Zorgeloos
Zwierig

Negatieve emotie

Aarzelend
Afgemat
Angstig
Bang
Bedroefd
Bedrukt
Bekommerd
Beverig
Bevreesd
Bezorgd
Boos
Chagrijnig
Doodsbang
Eenzaam
Ellendig
Futloos
Geagiteerd
Gefrustreerd
Geïrriteerd
Gekweld
Gekwetst
Geprikkeld
Geschokt
Gespannen
Knorrig
Koel
Koud
Kwaad
Melancholiek
Miserabel
Mistroostig
Moe
Moedeloos

Machteloos
Narrig
Nerveus
Netelig
Onbehaaglijk
Ongeduldig
ongelukkig
Ongemakkelijk
Ongerust
Onrustig
Onthutst

Ontsteld
Ontzet
Onzeker
Opgelaten
Overstuur
Overweldigd
Paniekerig
Perplex
Razend
Rusteloos
Slaperig
Smartelijk
Somber
Treurig
Triest
Uitgeput
Van streek
Verbaasd
Verbijsterd
Verlangend
Vermoeid
Verontrust
Verschrikkelijk
Verslagen
Vervelend
Vervreemd
Verward
Wanhopig
Warm
Weemoedig
Zenuwachtig
Zwaar

Behoeften     

Verbinding
Acceptatie
Affectie
Waardering
Erbij horen
Samenwerking
Communicatie
Nabijheid
Partnerschap
Gemeenschappelijk
Mededogen/compassie
Beschouwing
Samenhang
Inlevingsvermogen
Intimiteit
Liefde
Wederkerigheid
Zorg
Respect/zelfrespect
Veiligheid
Stabiliteit
Ondersteuning
Warmte
Vertrouwen
Geruststelling
Erkenning
Helderheid
Tederheid
Delen
Zien

Gezien worden
Begrijpen en begrepen worden
Gehoord worden

Aandacht
Bijdragen aan het verrijken van
leven
Eerlijkheid
Authenticiteit
Integriteit
Aanwezigheid
Spel
Vreugde
Humor
Vrede

Schoonheid
Heelheid
Gelijkheid
Harmonie
Inspiratie
Orde
Vervulling
Verbondenheid
Fysiek welzijn
Lucht
Licht
Voedsel
Water
Aanraking
Rust/slaap
Beweging
Seksuele expressie
Veiligheid
Beschutting
Betekenis
Bewustzijn
Viering van het leven
Uitdaging
Helderheid
Bekwaamheid
Bijdrage
Creativiteit
Ontdekking
Effectiviteit
Werkzaamheid
Groei
Hoop
Leren
Rouwen
Deelname
Doel
Zelf-expressie
Stimulatie
Er toe doen
Begrip
Autonomie
Keuze (dromen, doelen, waarden)
Vrijheid
Onafhankelijk-heid
Ruimte
Spontaniteit

Wiel van emotie

Download het wiel van emotie hier

Het Wiel Van Emoties pdf
PDF – 555,8 KB 6 downloads