Werkwijze en Behandelingen

Werkwijze

De behandelingen zijn altijd aangepast op de hulpvraag van jou. 

Tijdens een uitgebreid intakegesprek komt deze hulpvraag / hulpvragen aan bod. Deze hulpvraag staat centraal in het behandelplan. 

Dit behandelplan is een leidraad zodat jouw hulpvraag als uitgangspunt wordt gezien. Dit behandelplan kan tussentijds aangepast worden.

Belangrijk vind ik dat jouw welbevinden voorop staat en jij regie hebt in je eigen proces.

 

De sessie

De sessie duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Elke sessie starten we met een voorgesprek. Wat staat deze sessie centraal. Aan de hand van wat op dat moment centraal staat, wordt de behandeling daar op aangepast. We eindigen elke sessie met een nagesprek en huiswerk.

 

Nagesprek

Aan het einde van de sessie wordt er tijd voor je genomen om de sessie na te bespreken. Door een nagesprek kan de sessie ook bij je landen.

Hoe heb je het ervaren, welke inzichten heb je ontvangen, wat wil je mee nemen en wat ruim je op? Tijdens een nagesprek kan het zijn dat er nog extra inzichten komen. Er is ruimte om te evalueren. 

 

Huiswerk?

Dit wordt gegeven zodat de inzichten die je hebt gekregen de kans krijgen om te integreren. Je bent je bewust geworden, echter vervallen we zeer snel weer in oude " patronen." Door er langer mee bezig te zijn slijten er nieuwe paadjes in de hersenen ( ook wel patronen genoemd).

Behandelingen

De behandelingen zijn o.a. gericht op inzichten, bewustwording, verwerking. 

Psycho-educatie

Wat is psycho- educatie

Psycho-educatie is een vorm van therapie die jou helpt om beter te begrijpen en om te gaan met je hulpvraag of psychische aandoening. Het doel van psycho-educatie is er om jou kennis en informatie te geven over jouw hulpvraag, zodat je beter kunt begrijpen wat er met jou aan de hand is en hoe je ermee om kunt gaan.

Hoe werkt psycho- educatie

Tijdens psycho-educatie worden verschillende onderwerpen besproken, zoals de oorzaken en symptomen van de hulpvraag, mogelijke behandelingen en strategieën om met problemen om te gaan. Daarnaast kan psycho-educatie ook informatie en tips bieden aan familieleden en naasten van mensen met psychische aandoeningen, om hen te ondersteunen in de omgang met de persoon.

Het is belangrijk om te weten dat psycho-educatie geen vervanging is voor therapie, maar eerder een aanvullende behandeling. Het kan je helpen om meer controle over jouw aandoening te krijgen, beter te begrijpen waarom je bepaalde problemen ervaart en strategieën te leren om ermee om te gaan.

Wanneer wordt psycho- educatie ingezet

Psycho-educatie kan op verschillende momenten en in verschillende contexten worden toegepast, afhankelijk van je behoeften en doelen van jou. Psycho-educatie kan ook gegeven worden aan je naasten mits jij en je naasten hiervoor openstaan. 

Over het algemeen kan dus psycho-educatie op elk moment worden toegepast wanneer er behoefte is aan educatie en begrip van psychische aandoeningen en (probleem) gerelateerde onderwerpen. 

Cognitieve therapie

Wat is cognitieve therapie

Cognitieve therapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op het veranderen van negatieve denkpatronen en overtuigingen die bijdragen aan psychische problemen. Het gaat ervan uit dat onze gedachten (cognities) invloed hebben op onze gevoelens en gedragingen.

Hoe werkt cognitieve therapie

Bij cognitieve therapie leer je om bewust te worden van jouw negatieve gedachten en deze te onderzoeken op hun waarheidsgehalte en rationaliteit. Vervolgens worden deze negatieve gedachten vervangen door meer realistische en positieve gedachten. Daarnaast richt cognitieve therapie zich ook op het herkennen van automatische negatieve gedachtenpatronen en het aanleren van vaardigheden om deze te doorbreken.

Wanneer kan cognitieve therapie ingezet worden

De therapie kan worden toegepast bij verschillende hulpvragen en psychische aandoeningen. Het doel van cognitieve therapie is om negatieve denkpatronen te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot veranderingen in gevoelens en gedragingen. Hierdoor kan jij beter omgaan met psychische problemen en jezelf en de wereld om je heen op een realistischere en positievere manier bekijken.

Coaching

Wat is coaching

Coaching richt zich op de individualiteit, behoeften en mogelijkheden van jou. Het is gericht op het ontdekken en ontwikkelen, het vergroten van zelfbewustzijn, het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit en het bevorderen van groei en zelfsturing.

Bij coachen sta jij centraal, en wordt er ondersteuning geboden bij het formuleren van doelen, het identificeren van obstakels en het vinden van oplossingen. De focus ligt op het ontwikkelen van zelfbewustzijn, emotionele intelligentie en het versterken van persoonlijke vaardigheden.

Hoe werkt coaching

Door het stellen van de juiste vragen en het bieden van ondersteuning stelt het je in staat om je eigen antwoorden en oplossingen te vinden. De focus ligt op het begrijpen en ondersteunen van jou bij jouw persoonlijke ontwikkeling en het bereiken van een betere levenskwaliteit.

Wanneer kan coaching ingezet worden

Coaching helpt je in verschillende facetten van je leven. Deze expertise kan zich richten op persoonlijke ontwikkeling, carrière advies, gezondheid en welzijn, sportprestaties, relaties, en meer. 

Een aantal voorbeelden wat coaching voor jou kan betekenen: 

  1. Begeleiding bieden bij persoonlijke groei: Jij wordt begeleidt en ondersteunt bij het verkennen van je eigen waarden, doelen en behoeften, en jij wordt geholpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën om je persoonlijke groei te bevorderen.

  2. Helpen bij het ontdekken van talenten en passies: Jij wordt geholpen bij jouw sterke punten en interesses te identificeren, zodat jij beter kan begrijpen wat jou motiveert en voldoening geeft in jouw leven en carrière.

  3. Begeleiding bieden bij het nemen van beslissingen: Je wordt ondersteunt bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van jouw waarden en doelen, en ondersteunt bij het overwinnen van eventuele obstakels of twijfels.

  4. Ondersteuning bieden bij het oplossen van problemen: Jij wordt geholpen bij het identificeren en begrijpen van eventuele uitdagingen of problemen waarmee je wordt geconfronteerd en je wordt begeleidt bij het vinden van oplossingen die je helpen verder te komen.

  5. Ondersteunen bij het verbeteren van relaties: Je wordt ondersteunt bij het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden en het opbouwen van gezonde en respectvolle relaties, zowel persoonlijk als professioneel.

  6. Empowerment bevorderen: Jij wordt aanmoedigt en inspireert om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, empowerment en je wordt geholpen zelfvertrouwen op te bouwen.

Psychosociale therapie

Wat is psychosociale therapie

Psychosociale therapie is een vorm van therapie die gericht is op het verbeteren van de psychologische en sociale gezondheid van een persoon. Het richt zich op het begrijpen en aanpakken van problemen die zowel psychologisch als sociaal van aard kunnen zijn.

Hoe werkt psychosociale therapie

Bij psychosociale therapie wordt er gekeken naar de interactie tussen de gedachten, gevoelens en het gedrag van een persoon, en hoe deze factoren van invloed zijn op de manier waarop iemand met zichzelf en anderen omgaat. Het doel van de therapie is om inzicht te krijgen in deze interactie en vervolgens vaardigheden aan te leren om beter met de problemen om te gaan.

Jij wordt geholpen bij het identificeren van problematische gedachten en gedragspatronen, en ondersteunt je bij het ontwikkelen van gezondere manier van reageren en handelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat jij leert om negatieve gedachten om te buigen naar positieve gedachten, of dat je strategieën leert om beter om te gaan met stressvolle situaties.

Wanneer kan psychosociale therapie ingezet worden

Psychosociale therapie kan worden ingezet bij verschillende psychologische en sociale problemen, zoals angst, depressie, trauma gerelateerde stoornissen, relatieproblemen, verslavingen en stress. Het gaat vaak gepaard met gesprekstherapie, waarbij jij in een veilige omgeving kan praten over jouw ervaringen en gevoelens.

Het is belangrijk om te benadrukken dat psychosociale therapie geen kant-en-klare oplossing biedt, maar eerder een proces is dat tijd en inzet vereist. Het doel is echter om jou te helpen groeien en sterker te worden, zodat jij beter in staat bent om met de uitdagingen van het leven om te gaan.

Moderne hypnotherapie

Wat is moderne hypnotherapie

Moderne hypnotherapie maakt gebruik van hypnose als therapeutisch middel om iemands bewustzijn en onderbewustzijn te beïnvloeden. Het is gebaseerd op het idee dat suggesties tijdens hypnose een diepgaand effect kunnen hebben op iemands gedachten, gevoelens en gedrag.

Moderne hypnotherapie verschilt van ouderwetse vormen van hypnose, omdat het niet gaat om het overnemen van de controle of het manipuleren van de persoon. In plaats daarvan wordt het gezien als een samenwerking tussen de therapeut en jou, waarbij jij een actieve rol speelt in het proces. Jij wordt geholpen om je open te stellen voor verandering en jij ontvangt suggesties die gericht zijn op het verbeteren van jouw welzijn.

Moderne hypnotherapie maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde technieken en benaderingen, zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness en neurolinguïstisch programmeren ( NLP). Het is gericht op het verkennen en aanpakken van de oorzaken van problemen, in plaats van alleen de symptomen te behandelen.

Hoe werkt moderne hypnotherapie

Tijdens een hypnose-sessie wordt jij in een ontspannen toestand gebracht, waarin je meer ontvankelijk bent voor suggesties. Je wordt begeleidt door middel van gesproken instructies en suggesties, gericht op het verkennen en oplossen van specifieke problemen of belemmeringen. Dit kan variëren van het verlichten van angst en fobieën tot het behandelen van trauma, verslavingen of het verminderen van stress.

Wanneer kan moderne hypnotherapie ingezet worden

Moderne hypnotherapie is een veilige en effectieve vorm van therapie. Het kan helpen bij verschillende problemen en helpt je om positieve veranderingen in jouw leven te bewerkstelligen.

Denk bijvoorbeeld aan

  1. Gedragsverandering: Het kan worden gebruikt om te helpen bij het stoppen met roken, gewichtsverlies, het verminderen van eetstoornissen, het verbeteren van slaapproblemen, het beheersen van angsten en fobieën, enz.

  2. Emotionele problemen: Het kan effectief zijn bij het verminderen van stress, angst, depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS), verslavingsproblemen, het verbeteren van zelfvertrouwen en zelfbeeld, enz.

  3. Lichamelijke gezondheidsproblemen: Het kan worden gebruikt als een aanvullende therapie bij de behandeling van chronische pijn, migraine, prikkelbare darmsyndroom (PDS), slaapstoornissen, allergieën, huidaandoeningen, enz.

  4. Sportprestaties: Het kan helpen bij het verbeteren van de focus, concentratie en motivatie van atleten, het versterken van zelfvertrouwen, het verminderen van wedstrijdstress en het verbeteren van prestaties.

NLP ( Neurolinguïstisch Programmeren)

Wat is NLP

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een benadering die zich richt op het begrijpen van hoe onze gedachten, emoties en gedragingen met elkaar verbonden zijn en hoe we deze effectief kunnen veranderen. Het combineert technieken uit de neurowetenschap, de taalkunde en de gedragspsychologie.

Hoe werkt NLP

Met behulp van NLP kun jij inzicht krijgen in de patronen die je onbewust gebruikt om jouw gedachten en gedragingen te vormen. Door deze patronen te herkennen, kun je ze bewust veranderen om positievere resultaten te behalen.

NLP stelt je ook in staat om effectiever te communiceren met anderen. Door een beter begrip van verbale en non-verbale communicatie is het mogelijk om jouw boodschap duidelijker over te brengen en beter af te stemmen op de ander.

Kort gezegd is neurolinguïstisch programmeren een set van kennis en technieken waarmee jij het denken en het gedrag kan beïnvloeden om positieve veranderingen te bewerkstelligen in jouw leven.

Wanneer kan NLP ingezet worden

Neurolinguïstische programmering (NLP) wordt gebruikt in verschillende praktijken, waarbij de focus ligt op het begrijpen en beïnvloeden van het menselijk gedrag, denken en communicatie. Hier zijn enkele voorbeelden waarin NLP vaak wordt toegepast:

1. Therapie: NLP wordt veel gebruikt in therapeutische praktijken, zoals psychotherapie en coaching. Het kan worden toegepast om jou te helpen met het overwinnen van angsten, fobieën, trauma's, verslavingen en andere emotionele problemen.

2. Zelfontwikkeling en persoonlijke groei: NLP wordt veel ingezet voor zelfontwikkeling en persoonlijke groei. Het kan je helpen bij het ontdekken en veranderen van beperkende overtuigingen, het stellen van doelen, het verhogen van  je zelfvertrouwen en het verbeteren van jouw persoonlijke relaties.