Privacyverklaring

Versie 11-03-2020

 

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je
persoonsgegevens. Wat doe ik met je gegevens, met welk doel, en hoe worden ze
bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. 


Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
Uiteraard. Als je je gegevens bij ons achter laat, dragen we er zorg voor dat ze voor het
specifieke doel (coaching dan wel het volgen van trainingen) worden gebruikt. Wanneer
je een intake aanvraagt via de email dan gebruiken we je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van
geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of –systemen zonder tussenkomst van een mens).


Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een
gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
• belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
• websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
• Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens van de website.
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.


Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om deze website naar behoren te
laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.


Cookies – laat ze voor je werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een
website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen
van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder
opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een
cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren
als je alle cookies uitschakelt.


Privacyverklaring
Versie van 11-03-2020


Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze
Bezoek- en klikgedrag op deze website wordt geanalyseerd en deze informatie wordt
door Google opgeslagen in servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten
over het functioneren van de website. Op de website van Google en Google Analytics
vind je hun privacy beleid met meer informatie.
Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3
cijfers van het IP-adres worden geanonimiseerd, het ‘gegevens delen’ is uitgezet, en
er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met
Google Analytics.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Hier hebben wij geen invloed op.


Je gegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van je gegevens neem ik serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), onze computers zijn met passende en doelmatige
technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’
voor de url.


Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden
verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande coachees en klanten worden niet
langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De
gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er
geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke onderneming
is Praktijk Libra wettelijk verplicht haar administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.


Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maak het in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Het is
mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een
klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem ook dan contact op via:

Marion van Beek

Palfrenier 10

5146 BJ Waalwijk

info@btobcoachingwaalwijk.nl

telefoonnummer: +31621924574